Trenutno ste neprijavljeni

Kontakt za informacije
(+385) 91 4488 268

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LOVCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA
OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI

	
Za upis u navedeni program potrebno je dostaviti kopiju: 
- domovnice, 
- osobne iskaznice,
- svjedodžbe od najmanje završene osnovne, srednje, više ili visoke škole, 
- ispunjenu i potpisanu UPISNICU

MOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE

a)	Redovna nastava – redovnim dolaskom na predavanja (obavezna predavanja)
b)	Dopisno-konzultativna nastava - izvodi se s najmanje 25% sati od fonda sati 
        nastave utvrđenog posebnim nastavnim planovima i programima. Polaznik je 
	obvezan prisustvovati uvodnim predavanjima i konzultacijama, a pojedinačnim 
	konzultacijama prema potrebi i terminskom planu.
c)	Multimedijska nastava - organizira se i izvodi prema posebno razrađenom i 
        unaprijed definiranom projektu uz primjenu suvremenih medija. Polazniku se 
	omogućuje praćenje nastave putem VIDEO i AUDIO LINK-a ili LIVE VIDEO I AUDIO 
	STREAM-a, te kontaktiranje prema potrebi sa profesorima putem e-maila.
			

Osposobljavanje za lovca

Detaljnije...

Osposobljavanje za lovočuvara

Detaljnije...

Osposobljavanje za ocjenjivača trofeja

Detaljnije...

Copyright © 2014 | www.soic-promet.hr