Trenutno ste neprijavljeni

Kontakt za informacije
(+385) 91 4488 268

O nama

UČILIŠTE FERDINAND je javna ustanova za obrazovanje odraslih koja provodi programe obrazovanja za punoljetne građane Republike Hrvatske i to programe osposobljavanja kadrova u lovstvu, temeljem Zakona o lovstvu (NN 140/05 , 75/09 i 14/14), Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06. I 92/08) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), prema RJEŠENJU o odobravanju izvođenja navedenih programa Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-323-01/14-01/02, URBROJ: 525-11/1034-14-5 od 18.veljače 2014.godine.
LOVAC je osoba koja ima položen lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova, a to su uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštivanje lovačkih običaja te etike. Pravo na polaganje lovačkog ispita ima svaki punoljetni građanin RH koji ima završenu najmanje osnovnu školu.

Osposobljavanje za lovca

Detaljnije...

Osposobljavanje za lovočuvara

Detaljnije...

Osposobljavanje za ocjenjivača trofeja

Detaljnije...

Copyright © 2014 | www.soic-promet.hr